Ställ en fråga

Ställ frågor till kommunfullmäktige senast 6 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, och dina frågor ställs under punkten Allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige sammanträder 24 september, Storbrunn Östhammar.

Ordförande läser upp din fråga och du som frågar ska vara på plats vid sammanträdet.

Här finns mer info och länk till formuläret:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige