Ställ en fråga

Ställ frågor till kommunfullmäktige senast 6 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, och dina frågor ställs under punkten Allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige sammanträder 19 november på Storbrunn i Östhammar med start klockan 15:00.

Ordförande läser upp din fråga och du som frågar ska vara på plats vid sammanträdet.

Här finns mer info och länk till formuläret:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige