12 september, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Stort och varmt tack!

Stort och varmt tack!

Ostkustens Framtid vill rikta sitt varma tack till de 76 personer som valde att lägga sin röst på oss i söndagens val. Tyvärr räckte det inte till något mandat i kommunfullmäktige.

Vi är otroligt tacksamma för den uppmuntran vi fått, både före, under och efter valet. Vi är tacksamma för de frågor vi fått, att ni har delat våra inlägg här på Facebook och att ni har en önskan om att det ska bli förändringar i politiken i Östhammars kommun. Stort tack till er som vill vara medlemmar i vårt parti.
Hur vi ska arbeta framöver kommer vi bestämma på nästa styrelsemöte.

Återigen – stort tack till er som trodde och fortfarande tror på Ostkustens Framtid!

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Enligt det här förslaget så kan försörjningsstödet för nyanlända dras in om de inte deltar i den obligatoriska språkundervisningen.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Det är en märklig ton i det här påståendet!
Det verkar göra sken av att en nyanländ flykting inte vill bidra till samhället utan bara vill ha bidrag!

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Barnomsorgspengen är den kommunala ersättning som idag ges per barn till förskolor och annan barnomsorg för att de ska kunna driva sin verksamhet. Detta förslag innebär att denna ersättning även skulle kunna ges till föräldrar som vill vara hemma med sina små barn i åldern 1-3 år. Ersättning ska enligt förslaget uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och räknas som inkomst samt vara pensionsgrundande.

Vårt svar:
Vi har svårt att ta ställning i denna fråga eftersom var och en bör få välja själv hur de vill leva sitt liv. Det är ingen naturlag att barn måste gå på förskola. Dock finns det en risk att rådande normer i samhället gör detta till en kvinnofälla. Om detta leder till att vårdnadshavare går ihop och skapar sina egna varianter på barnomsorg kan det vara bra.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Många företagare upplever en osund konkurrens från kommuner som driver verksamhet inom samma område, det kan till exempel vara inom energiområdet eller fiberutbyggnad. Samtidigt vill många kommuner säkerställa att invånarna får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar det.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Tyvärr kanske det inte fungerar helt i praktiken. När inte näringslivet finns och har den verksamhet som efterfrågas, bör kommunen kliva in och erbjuda tjänsten inom rimliga gränser. Viktigt är kostnaden bör följa branschpraxis, så att om en företagare vill starta upp något där kommunen driver verksamhet så ska konkurrensen vara likvärdig.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Subventionera innebär att kommunen betalar en del av kostnaden.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Vi är inte emot byggandet av billiga bostäder, utan det handlar om att kommunen inte ska subventionera eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme för det. Se istället över krav och regler för bostadsbyggande vilket måste göras på nationell nivå.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Så kallad arbetstidsförkortning går ut på att man får samma lön men jobbar färre timmar. Tanken är bland annat att det ska ge fler människor arbete och att minska sjukskrivningar.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Arbetet inom äldreomsorgen är tungt och för att vår personal ska må bättre och orka utföra sitt arbete på ett bra sätt ska vi inte slita ut dem i förtid. Förkortad arbetstid kan vara en del i arbetet att bli en bättre arbetsgivare.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Könskvotering innebär att man bestämmer hur stor andel av ett bolags styrelse som ska bestå av män respektive kvinnor. Absolut vanligast är att kvinnor kvoteras in i styrelser där det finns fler män.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Om det fungerade att få en jämn könsfördelning av sig själv så behövs inte kvotering. Men nu fungerar det dåligt så då får man kliva in och styra upp det. Dock ska självklart människor ha kompetens för det uppdrag de får, vilket egentligen är rätt svårt när vi pratar kommunala bolagsstyrelser. Få politiker har kompetens för det uppdrag de har, men för att få bredden i styrelsen så ska det kön som är underrepresenterat väljas. Dessutom har det visat sig att de bolag med styrelser där könsfördelningen är närmare 50/50 går bättre än de som är snedfördelade. (Källa)

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
De senaste tio åren har antalet asylsökande i Sverige legat på mellan ca 16.000 och 55.000 personer per år. På grund av bland annat kriget i Syrien och situationen i Irak och Afghanistan var det under år 2015 fler än 160.000 flyktingar som sökte asyl i Sverige. De senaste två åren har antalet gått ner igen och legat på drygt 25.000.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Östhammars kommun har möjlighet att ta emot fler flyktingar.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Det innebär att miljö och klimat-frågan är viktigare än andra politiska frågor och att omsorg och hänsyn till planetens välmående ska tas i beaktande vid alla kommunala beslut.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Alla andra frågor blir oviktiga om vi inte har en miljö som går att leva i. Alla måste hjälpas åt, både lokalt och globalt. Miljöfrågan är en ödesfråga.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Idag är det mer än 20 procent av hemtjänsten och platserna på äldreboenden i Sverige som tillhandahålls av privata utförare, men det varierar stort i olika delar av landet. Frågan är om det i ännu större utsträckning ska vara privata aktörer som driver äldreomsorg och hemtjänst.

Vårt svar:
Ganska bra förslag. Det behöver inte nödvändigtvis drivas i privat regi i större utsträckning, men valfrihet behövs av många skäl. För medborgarens del är det bra att kunna välja. För kommunens del är det nyttigt med konkurrens. Det vi dock vill se är att det är kooperativ och liknande som driver dessa verksamheter så inga skattepengar försvinner i väg till ställen där de inte hör hemma.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.