21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Könskvotering innebär att man bestämmer hur stor andel av ett bolags styrelse som ska bestå av män respektive kvinnor. Absolut vanligast är att kvinnor kvoteras in i styrelser där det finns fler män.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Om det fungerade att få en jämn könsfördelning av sig själv så behövs inte kvotering. Men nu fungerar det dåligt så då får man kliva in och styra upp det. Dock ska självklart människor ha kompetens för det uppdrag de får, vilket egentligen är rätt svårt när vi pratar kommunala bolagsstyrelser. Få politiker har kompetens för det uppdrag de har, men för att få bredden i styrelsen så ska det kön som är underrepresenterat väljas. Dessutom har det visat sig att de bolag med styrelser där könsfördelningen är närmare 50/50 går bättre än de som är snedfördelade. (Källa)

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
De senaste tio åren har antalet asylsökande i Sverige legat på mellan ca 16.000 och 55.000 personer per år. På grund av bland annat kriget i Syrien och situationen i Irak och Afghanistan var det under år 2015 fler än 160.000 flyktingar som sökte asyl i Sverige. De senaste två åren har antalet gått ner igen och legat på drygt 25.000.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Östhammars kommun har möjlighet att ta emot fler flyktingar.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Det innebär att miljö och klimat-frågan är viktigare än andra politiska frågor och att omsorg och hänsyn till planetens välmående ska tas i beaktande vid alla kommunala beslut.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Alla andra frågor blir oviktiga om vi inte har en miljö som går att leva i. Alla måste hjälpas åt, både lokalt och globalt. Miljöfrågan är en ödesfråga.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Idag är det mer än 20 procent av hemtjänsten och platserna på äldreboenden i Sverige som tillhandahålls av privata utförare, men det varierar stort i olika delar av landet. Frågan är om det i ännu större utsträckning ska vara privata aktörer som driver äldreomsorg och hemtjänst.

Vårt svar:
Ganska bra förslag. Det behöver inte nödvändigtvis drivas i privat regi i större utsträckning, men valfrihet behövs av många skäl. För medborgarens del är det bra att kunna välja. För kommunens del är det nyttigt med konkurrens. Det vi dock vill se är att det är kooperativ och liknande som driver dessa verksamheter så inga skattepengar försvinner i väg till ställen där de inte hör hemma.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Den som flyttar till en glesbygdskommun ska kunna få sin studieskuld avskriven med en procentuell summa varje år. Det här skulle kunna locka till exempel sjuksköterskor och lärare att flytta till kommuner som i dag har problem att rekrytera utbildad personal.

Vårt svar:
Detta är ingen kommunal fråga vilket gör att den inte är möjlig att svara på ur ett lokalpolitiskt perspektiv. Tanken är god, men kräver utredning.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor

SVTs valkompass: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolorGenuspedagogik går ut på att det inte ska vara olika krav och förväntningar på barnen på grund av vilket kön de har, utan vilka de är som individer. En förskola med genuspedagogik arbetar aktivt med att utmana traditionella könsmönster och könsroller för att inget barn ska begränsas i sin utveckling på grund av sitt kön.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Genuspedagogik är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela förskolans verksamhet. Våra barn behöver få möjlighet att vara sig själva och inte bli instyrda i en norm bara för att de tillhör ett visst kön. Genom genuspedagogik så ger vi barnen tusen möjligheter istället för bara två. Våra barn ska inte placeras i traditionella fack automatiskt, vilket hela utbildningssystemet ska arbeta med att förhindra. Pedagogik är att skapa utrymme för lärande. Genuspedagogik är alltså inte ett skolämne som finns med på schemat, utan ett pedagogiskt förhållningssätt.
Dessutom behövs detta även i grundskolan, så att bara göra det obligatoriskt i förskolan är inte tillräckligt.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader

SVTs valkompass: Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Att odla ekologiskt innebär en produktion utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser. Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och betyder att varan är odlad eller producerad nära där man gör sina inköp. Ett förslag är att det i största möjliga mån endast ska serveras närproducerade råvaror i kommunens verksamheter, som förskola, skola, äldrevård. Även om det kan bli en större kostnad för kommunen.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Sett ur ett miljöperspektiv finns det egentligen inga alternativ. Maten måste framställas på ett miljömässigt bra sätt för en hållbar framtid. Vad definieras som närproducerat? Handlar det om enbart kommunen? Hela Sverige? Landet är inte särskilt stort så det mesta som tillverkats i Sverige är närproducerat.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

19 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor

SVTs valkompass: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Ett mobilförbud innebär att elever inte får använda sina mobiler under skoltid.

Vårt svar:
Ganska bra förslag. Ingen elev behöver sin mobil under skoltid vilket i praktiken kan ses som ett förbud. Om elever behöver något slags hjälpmedel för att tillgodogöra sig undervisningen så skall skolan tillhandahålla detta. Ingen elev ska tvingas köpa en mobil för att klara skolan då skolan är avgiftsfri. Dock kan det hjälpa äldre elever att lära sig att ta eget ansvar för sin utbildning, så ett mobilförbud i högstadiet kan diskuteras.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

19 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun

SVTs valkompass: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Idag är det inte olagligt med tiggeri om det inte är tvingande (människohandel) eller påstridigt (ofredande).

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Ett förbud mot tiggeri löser inte grundproblemet. Det är fattigdom som måste bekämpas, inte de fattiga.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.

19 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden

SVTs valkompass: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
I ett strandskyddsområde får man inte bygga nya hus eller ändra de som redan står där hur som helst, det är skyddat för att allmänheten ska kunna röra sig fritt inom dessa områden. För att få bygga måste man söka dispens hos kommunen (eller ibland länsstyrelsen). Dispens är ett sorts undantag från regeln. Frågan är om kommunen ska arbeta för att fler dispenser ska godkännas så att mer kan byggas i de skyddade områdena.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Allmänheten behöver tillgång till våra vackra stränder och kusten. Läs gärna hur vi tänker i vårt mandatlöfte: Bevara strandskyddet.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.