10 november, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Ställ en fråga

Ställ en fråga

Ställ frågor till kommunfullmäktige senast 6 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, och dina frågor ställs under punkten Allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige sammanträder 19 november på Storbrunn i Östhammar med start klockan 15:00.

Ordförande läser upp din fråga och du som frågar ska vara på plats vid sammanträdet.

Här finns mer info och länk till formuläret:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige

4 november, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Arbetsdag om budgeten

Arbetsdag om budgeten

7 november har styrelsen för Ostkustens Framtid arbetsdag om kommunens budget. Vi har genom åren, var och en för sig, läst varje budget under lupp, men i år studerar vi den tillsammans.

13 oktober, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården

Anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården

I onsdags var hela Ostkustens Framtids styrelse på möte om anropsstyrd kollektivtrafik i Östhammars skärgård.
Från kommunen närvarade majoritetskommunalråden, kommundirektören och chefsstrategen. Region Uppsala hade också en representant från UL på plats, Stefan Adolfsson.
Det var fullsatt i salongen på Gräsö Gård!

Det finns en anledning till att detta möte överhuvudtaget skedde och det handlar om det som i folkmun kallas glesbygdsfärdtjänst, något som inte ska förväxlas med det som heter färdtjänst.

Socialförvaltningen i Östhammars kommun ringde till de som beviljats GLESBYGDSFÄRDTJÄNST och ställde frågor om hur de ser på tjänsten. 15 personer fick förvaltningen inte kontakt med. 18 personer svarade på följande frågor:
* Använder du glesbygdsfärdtjänst?
* Om nej, varför inte?
* Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
* Hur tycker du att det fungerar?
* Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Av de som kommunen fick kontakt med uppger 61 % att de INTE vet hur de ska kunna lösa resebehoven om inte glesbygdsfärdtjänsten finns. FÄRDTJÄNST är lagstadgad, men GLESBYGDSFÄRDTJÄNST är inte lagstadgad.

Så här lyder Östhammars kommuns motivering till att avveckla glesbygdsfärdtjänsten:
”Den låga andelen nyttjare av landsbygdstaxi med bil och sjötaxi med båt gör det ekonomiskt ohållbart för Socialnämnden att fortsätta bedriva verksamheten parallellt med färdtjänst.
Avvecklande innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor för sjötaxi med båt. I enlighet med tidigare genomförd utredning kan det inte anses att Socialnämnden minskar nivån av service till medborgarna eftersom verksamheten varken är lagstyrt ansvarsområde eller erbjuds av någon annan kommun i Sverige.”

Vår reflektion kring det?
Självklart minskar Östhammars kommun/Socialnämnden nivån av service till de medborgare som använder glesbygdsfärdtjänst! Tar man bort något från skattebetalande medborgare … så har de blivit av med något. Enkel matematik: 1-1 = 0.

Kommer Region Uppsala genom UL att se till att det blir anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården? Just den frågan har inte varit på bordet hos Region Uppsala eller Regionfullmäktige. Det lär ta tid innan frågan kommer upp i regionen!

Vi tänker så här, att det är attityder till Gräsö som stänger Gräsö Skärgårdsskola, och det är samma attityder som gör det svårt för bofasta i skärgården att resa dit där samhällsservice finns när de blir av med den service som tar dem dit. Det handlar inte alltid om pengar, menar vi. Det handlar om attityder och idéer om vad kustområdet och skärgården ska ’användas’ till.

Vi ställer oss frågan ”Är vi verkligen på väg mot världens bästa lokalsamhälle?

25 september, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Besök på biblioteken

Besök på biblioteken

På bibliotek kan man göra mycket: låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, kopiera, släktforska, studera, föreningsmöten, gå på föredrag, se utställningar …
Hur använder du biblioteket?

Så här ser statistiken ut för besök på biblioteken år 2017 och 2018. Biblioteket i Östhammar hade stängt maj-september 2018, men hade ändå fler besök än året innan, vilket antagligen beror på att biblioteket flyttades till Kulturhuset Storbrunn.

10 september, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Medlemsmöte om inflytande

Medlemsmöte om inflytande

Snart dags för medlemsmöte i OF. Välkommen!

I Östhammars kommun har man ett mål om att minst 35 % av invånarna skall känna att de har inflytande över den lokala samhällsutvecklingen (Källa: årsredovisning 2018).
Ostkustens Framtid tycker att denna siffra är alldeles för låg, i praktiken innebär det att kommunen anser att det är rimligt att 65 % inte tycker att de har inflytande.

För att stärka din känsla av att du har inflytande så bjuder vi därför in till medlemsmöte på temat demokrati och inflytande i Östhammars kommun.
Vi går igenom vilka möjligheter som finns att påverka och hur demokratin fungerar i vår kommun.

Onsdag 25 september klockan 18-20.
Mötesplats: Slottsgatan 18 i Östhammar.
Anmälan behövs för att vi ska veta hur mycket fika vi ska göra i ordning.
Anmälan senast 23 september till Åsa Lindstrand:
info@ostkustensframtid.se

Mejla gärna till samma e-postadress som ovan om du har särskilda frågor du vill samtala om.

Det är gratis att vara medlem i Ostkustens Framtid. Vi välkomnar både unga och årsrika i vårt parti:
Bli medlem här:
http://ostkustensframtid.se/bli-medlem

29 augusti, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Ställ en fråga

Ställ en fråga

Ställ frågor till kommunfullmäktige senast 6 dagar innan kommunfullmäktige sammanträder. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, och dina frågor ställs under punkten Allmänhetens frågestund.

Kommunfullmäktige sammanträder 24 september, Storbrunn Östhammar.

Ordförande läser upp din fråga och du som frågar ska vara på plats vid sammanträdet.

Här finns mer info och länk till formuläret:
https://www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/stall-en-fraga-till-kommunfullmaktige

20 augusti, 2019
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte

Styrelsemöte

Första styrelsemötet efter semestern med, som vanligt, fullspäckad dagordning 20 augusti. Vi började mötet klockan 10 och var färdiga 13:30.
OF:s ordinarie ordförande, Emma Lindstrand, har lämnat Sverige för Seattle, USA, 1 år, kanske 2. Till dess att Emma är hemma (oj, det rimmade) igen, tar Åsa Lindstrand över ordförandeskapet.