Barnkonventionen blir lag

Ostkustens Framtid gillar mycket att Barnkonventionen blir lag i Sverige. Barnen är vår framtid! Idag den 20 november 2019 firar Barnkonventionen 30 år. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Blir spännande att se hur lagen implementeras i Östhammars kommuns alla verksamheter.FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november år 1989 och trädde …