22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

22 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

21 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa

20 augusti, 2018
av Åsa
Kommentarer inaktiverade för SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige. Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som … Fortsätt läsa