Pressmeddelanden

Pressmeddelande 18-08-15

Östhammars kommuns nyaste parti är redo för valet!

Det nya partiet Ostkustens Framtid (OF) har fastställt sin lista till Östhammars kommunfullmäktige.
1. Åsa Lindstrand
2. Emma Lindstrand
3. Molly Tomtex
4. Eva Lindstrand
5. Yvonne Ahtaanluoma-Pettersson
6. Tina Kahn

Ostkustens Framtid bildade förening och klubbade sina stadgar den 21 mars 2018. Vald till partiledare blev Åsa Lindstrand, som denna mandatperiod är oberoende ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i socialnämnden.

OF är varken höger eller vänster. Vi har professionellt fokus på sakfrågorna i kommunpolitiken, det vill säga det som påverkar allas vardag. Sakfrågor löses inte med slagord, motton och ideologier, utan med professionella beslutsunderlag där konsekvensanalyser är en otroligt viktig del. Kommunfullmäktige måste ha professionella beslutsunderlag för att kunna ta beslut som medborgarna känner att de inte behöver dubbelkolla.

Viktiga frågor som de två toppnamnen kommer driva under valrörelsen är bland annat barn och ungas villkor, demokratifrågor, skola och utbildning samt miljöfrågor.

– Hela arbetet med budgeten, 1,2 miljarder kronor varje år, måste genomsyras av tanken att de pengar som hanteras i kommunen är medborgarnas pengar. Budgetprocessen behöver göras mer öppen och transparent säger Åsa Lindstrand.

– Politik handlar inte om att ta så många politiska beslut som möjligt under en mandatperiod. För Ostkustens Framtid handlar politik om nära dialog med medborgarna om det som rör dem. Hellre en lång process innan beslut tas, än att det blir fort och fel säger Emma Lindstrand