Intensiv första vecka!

Vi arbetar med att planera hösten och olika aktiviteter som vi tänkt genomföra. Det som är prioritet ett just nu (förutom vår webb) är att registrera föreningen. Vill du vara medlem? Det finns inga krav på att behöva engagera sig eller stå på vår lista för kommunfullmäktige. Än har vi inte beslutat om någon medlemsavgift, och mest troligt är att den kommer vara 0 kr. Om du vill ha kallelse till vårt första möte så skicka e-post till info@ostkustensframtid.se så hamnar du på vår utskickslista.

Efter att vi lagt ut vår sida på Facebook (Följ oss gärna!) och den blev spridd så hörde media av sig.
Ostkustens framtid har redan hörts i radio och har lästs i UNT. TV har också intervjuat OF men det har inte sänts ännu vad vi vet. Håll utkik på SVT Uppsala!

Efter att UNTs artikel publicerats så anser vi att det är viktigt att peka på en sak. Artikeln är bra och korrekt utifrån vårt perspektiv och de citat som publicerats (vilka vi också har godkänt). Dock så väljer journalisten att blanda in Jacob Spangenberg i artikeln.
För att de som inte har UNT eller vill betala för att läsa artikeln online, gör vi här en kort förklaring:
Vi nämner i artikeln att vi anser att allt för många beslut i kommunen fattas bakom stängda dörrar. Vi ger också som  exempel att det bara är att jämföra protokoll från kommunstyrelsen och fullmäktige för att se att det är så.

Jag tycker att många beslut tas bakom stängda dörrar. Vi behöver bli mycket mer tydliga genom att informera medborgarna om vad som händer i kommunen. (UNT 4/7-2017)

Nu gör UNT det ytterst märkliga valet att kontakta Spangenberg för en kommentar. Spangenberg kan ju inte hålla med oss för det skulle betyda att han tycker att han inte arbetar på ett bra sätt, det säger ju sig självt. Det svar som blir publicerat i UNT är dock ytterst märkligt.

Alla frågor som ska nå fullmäktige måste gå genom kommunstyrelsen för att vi har beredningstvång i svensk lagstiftning. (UNT 4/7-2017)

Vad har beredningstvånget med vår åsikt att allt för många beslut tas bakom stängda dörrar att göra? Beredningstvång är en sak. Att allt det som borde tas upp i fullmäktige inte kommer dit för att kommunstyrelsen (eller för all del någon annan nämnd eller utskott) tar beslutet själva är något helt annat.
God dag yxskaft!