Lärorik dag i Europahuset

Nästa vecka ska Europaparlamentet rösta om lagar som handlar om dels återvinning av avfall – avfall som en resurs – och dels bättre energiprestanda i byggnader. Just byggnader står för 40 % av den totala energiförbrukningen i Europa – vi behöver därför bygga smartare hus. Även i Östhammars kommun. Kanske kan vi även ta hand om våra sopor och vårt avfall bättre i vår kommun? Vad tycker du? Vad tror du?

Sverige är medlem i EU och Östhammar är en EU-kommun. Rapporteringen OM Europaunionen är lite svag i media. Däremot är rapporteringen FRÅN Europaunionen mycket bra. Det kommer info från alla håll och kanter – det handlar mest om att vilja ta del av EU-information och följa rätt kanaler.

I talarstolen i Östhammars kommunfullmäktige sägs inte mycket om EU och om vilka direktiv som är på gång. Därför var vi uppe med tuppen i fredags, tog bussen till Uppsala och tåget till Stockholm och var i Europahuset klockan 9 då seminariet om ENERGISMARTA BYGGNADER I EU och FRÅN AVFALL TILL RESURS började.
Har du varit i Europahuset någon gång? Allt runt det svarta marmorgolvet speglar sig i golvet, och för den som är höjdrädd kan det bli ett helt äventyr att ta sig in i seminariesalen.

Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamentet. Christofer Fjellner (M) är en av dem, och menade att ju fler direktiv och mål som beslutsfattare klubbar, desto fler målkonflikter uppstår. Fjellner nämnde som ett exempel att om vi vill ha bilfria stadskärnor är det en dålig idé att installera laddstolpar för elbilar i stadskärnorna.
Fjellner nämnde även statistik som visar hur bra eller mindre bra EU-länderna är på att ta hand om sitt avfall och återvinna. Eftersom alla länder verkar ha egna definitioner av återvinning och egna mätmetoder, så är statistiken inte tillförlitlig.

Så, vad kommer nu de här nya direktiven om dels byggnader och dels avfall att få för konsekvenser i EU-länderna? Fler ”gröna jobb”? Kommer konsumenter att se bakom produkterna de köper: ”finns det cirkulär ekonomi i den här prylen?”

En riktigt bra förmiddag i Europahuset med kunnigt folk i panelen och utmärkta moderatorer.

* I paneldebatten om energismarta byggnader deltog:
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, näringspolitisk expert.
Jennie Wiederholm, Hyresgästföreningen, utredare energi och miljö.
Erik Thornström, Energiföretagen, ansvarig för energianvändning och resurseffektivitet.
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.

* I paneldebatten om avfall deltog:
Erik Westin, Naturvårdsverket.
Lina Bergström, VD Återvinningsindustrierna.
Kent Carlsson, VD Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen AB.
Jakob Sahlén, rådgivare Avfall Sverige.
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker.

Nu väntar vi på mejl om vad kommande seminarium har för tema. Seminarier i Europahuset är kostnadsfria att delta i – men man måste anmäla sig så att kockarna vet hur mycket mat de ska tillaga. Det känns riktigt bra att lyssna och lära av branschkunnigt folk och att samtala med svenska EU-parlamentariker.