Demokrativerktyg att testa!

I tisdags fick Ostkustens Framtids styrelse en presentation och genomgång av ett nytt verktyg, Demokrati online, som är under utvecklande. Verktyget är ett program som är tänkt att användas för att främja delaktighet och demokratiarbete på alla nivåer. Programmet innehåller omröstningsfunktioner och diskussionsmöjligheter för de som är anslutna och finns att titta på via http://www.demokrationline.se.
OF är nu med och pilottestar programmet, vilket ska bli mycket spännande! Det finns otroligt många möjligheter att öka medborgarnas delaktighet i den kommunala verksamheten genom detta verktyg.
OF kommer garanterat att återkomma och berätta hur vi använder det i styrelsen och hur vi ser att det kan användas i framtiden.