Var kommer namnet ifrån?

Hela Östhammars kommun är en östkustkommun, och framtiden är den tid som politiker alltid ska ta sikte mot för att kommunen inte ska stagnera.

Därför blev det Ostkustens Framtid!