Vad tänker du på när du läser ordet TILLIT?

Vi tänker att ordet är positivt värdeladdat. Tillit är bra. Att inte känna tillit är något dåligt.
Det här inlägget handlar om när tilliten brister. Inte tilliten till exempelvis en partner i en kärleksrelation (även om det kan vara nog så sorgligt), utan tilliten till myndigheter, till staten, till politiken…

Snart är det val och de politiska partierna vill att vi ska känna tillit till allt de lovar. De vill att vi ska rösta just på deras parti. Då blir allt bra? Nu tänker vi främst på riksdagsvalet och rikspolitiken. Vi tänker även på den text vi bollat mellan oss under några dagar. Det är en text som Maria Robsahm publicerade på sin blogg den 25 juni 2018, alltså en nyskriven text. Texten har rubriken ”Den svenska krisen är politisk”, och så är det ju.
Varken du eller jag skulle rösta på ett parti som har de här vallöftena:

* Trygghetssystemen ska raseras
* Utförsäkringarna ska fortsätta
* Intyg som läkare skriver ska underkännas av Försäkringskassans läkare
* Människor som dör efter att myndigheter friskförklarar dem – deras död ska ej utredas
* Pensionssystemet ska fortsätta att raseras – fattigpensionärer är bra att ha
* Sociala försäkringar är inget annat än bidrag

När vi ändå upplever eller erfar att det blivit som de 6 punkterna ovan, fast de som fick våra röster på valdagen glömde (?) berätta hur de egentligen planerade att förvalta vårt förtroende – då brister tilliten. Vi blir förbannade! Vi vill hämnas! Det enda vi kan göra är att inte rösta på gammelpartierna nästa gång. Det är allt vi kan göra, för så ser det politiska systemet ut i vårt land: vi ger bort våra röster en gång vart fjärde år och hoppas på det bästa.
I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står att all offentlig makt utgår från folket. Men tilliten då? Det går inte att lagstifta om att tillit ska finnas mellan folket och politikerna.

Så, hur gör vi när tilliten till politiken brister?
Finns det bättre sätt än att rösta i vrede och ilska för att tilliten brustit?