SVTs Valkompass: Lägg ner de små skolorna i Östhammar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.
En av frågorna är denna:

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. OF tar ställning för de kommunalt drivna grundskolorna som finns idag. De ska finnas kvar med de årskurser varje skola har nu (och eventuellt utöka årskurserna), ges stöd och utvecklas på de sätt som de behöver. Skola och utbildning ska inte ses som bara en stor utgiftspost i den kommunala budgeten.
(Vi utgår från att det är Östhammars kommun som avses, inte bara Östhammar, som inte har några små skolor.)

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.