Fjärde namnet på valsedeln presenterar sig!

EVA LINDSTRAND heter jag och är Ostkustens Framtids fjärde namn på valsedeln. Jag är 72 år och har en yrkesbakgrund som ingenjör och driver även eget företag.
Jag föddes i Göteborg och flyttade till Östhammars kommun hösten 1999 från Storvreta. Nu bor jag i Vamsta.

Politiska frågor jag tycker är intressanta:

1) De små skolorna skall finnas kvar.
Upptagningsområden för de kommunala skolorna skall ändras, så att fler barn får placering i de små skolorna.

2) Den offentliga upphandlingen av mat.
Maten skall vara svensk, närproducerad och ekologisk. Ingen upphandling av halv- eller helfabrikat.

3) Vatten och avlopp.
Bristen på kommunalt vatten och undermåliga kommunala avlopp skall åtgärdas snarast.

4) Dygnet-runt-bemanning på Östhammars brandstation.