Kärnkraft och slutförvar

Ostkustens Framtid har fått frågan om var vi står i kärnkraftsfrågan samt slutförvarsfrågan och här är vårt svar:

Kärnkraftsfrågan är inte en kommunal fråga utan avgörs på riksnivå, vilket gör att vi i Ostkustens Framtid inte tar ställning. Det är upp till riksdag och de energibolag som berörs att avgöra vad som är rätt väg för kärnkraften.

Vad gäller slutförvaret så får vi luta oss mot vetenskapen. Den är oense i dagsläget, vilket också visade sig när Mark- och miljödomstolen skulle lämna sitt yttrande om ärendet och där avstyrkte den inlämnade ansökan. Eftersom vi alla är lekmän så är det de som har kunskap i frågan som får vara vägledande och så länge som domstolen avstyrker så håller vi med dem.