Andra namnet på valsedeln presenterar sig!

EMMA LINDSTRAND heter jag och är 18 år. Ostkustens Framtids andranamn på valsedeln.
Jag bor i Johannisfors, vilket ligger nära Forsmark. Jag pluggar mitt tredje år på samhällsvetenskapsprogrammet med beteendeinriktning på Bruksgymnasiet i Gimo.
Några viktiga frågor för mig är unga, skolan och arbetsmiljö.
Unga är så viktigt för mig i och med att jag själv är ung och därför vet hur det är just nu.
En bra utbildning lägger grunden för att man ska få ett bättre liv. Utbildning är också viktigt för att man ska utvecklas, därför är skolan viktig för mig.
Om arbetsmiljön runt oss inte är bra så mår inte vi bra. Det kan vara allt ifrån att det är smutsigt till att lokalerna man vistas i inte är trevliga.