Första namnet på valsedeln presenterar sig!

ÅSA LINDSTRAND heter jag, och jag står som första namn på Ostkustens Framtids valsedel. Jag är 41 år och uppvuxen i Storvreta. Sedan 1999 är jag bosatt i Östhammars kommun i byn Johannisfors. Till vardags driver jag eget företag som redovisningskonsult.

Politiska frågor jag tycker är intressanta:

Skola och utbildning
Östhammars kommun behöver bra skolor med bra utbildning där studiero och trygghet är det centrala. Inget barn ska utsättas för trakasserier. Därför behövs satsningar på värdegrundsarbete och genus. Dessutom behöver de ungas psykiska ohälsa tas på stort allvar och därför behövs satsningar på elevhälsan.

Miljöfrågor
Vi kan inte längre bortse från att miljön är vår viktigaste prioritet. Utan en väl omhändertagen miljö kommer inga andra frågor vara viktiga eftersom vi behöver en frisk miljö för att överhuvudtaget leva.
Detta omfattar därför allt i det kommunala arbetet, från energifrågor och avfallshantering till transporter och matproduktion.

Demokratifrågor
Bara för att valdagen har passerat betyder inte att kommunens medborgare ska sitta passivt och titta på. Medborgarinflytandet är viktigt under hela mandatperioden för att delaktighet i de beslut som ska tas ger mer genomtänkta och bättre beslut. Ytterligare sätt att öka demokratin är att införa öppna nämndmöten och andra typer av dialogmöten. Att nyttja modern teknik för dialog är en självklarhet.
Dessutom behöver fler ärenden nå kommunfullmäktige för beslut. I dagsläget är det allt för många ärenden som enbart når kommunstyrelsens arbetsutskott eller möjligen kommunstyrelsen och det påverkar demokratin negativt.