SVTs valkompass: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
En folkomröstning innebär att invånarna får rösta om ett beslut. Resultatet är vanligtvis bara rådgivande, vilket innebär att politikerna ändå kan bestämma tvärtemot vad folket tyckte.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Eftersom vi är ett parti som värnar medborgarinflytande och demokrati även mellan valdagarna, så är kommunala folkomröstningar en självklar del i detta. För att medborgarna ska känna tillit till politiker, måste beslut som får konsekvenser för medborgarna vara förankrade i samhället.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.