SVTs valkompass: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Ett mobilförbud innebär att elever inte får använda sina mobiler under skoltid.

Vårt svar:
Ganska bra förslag. Ingen elev behöver sin mobil under skoltid vilket i praktiken kan ses som ett förbud. Om elever behöver något slags hjälpmedel för att tillgodogöra sig undervisningen så skall skolan tillhandahålla detta. Ingen elev ska tvingas köpa en mobil för att klara skolan då skolan är avgiftsfri. Dock kan det hjälpa äldre elever att lära sig att ta eget ansvar för sin utbildning, så ett mobilförbud i högstadiet kan diskuteras.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.