SVTs valkompass: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Idag är det inte olagligt med tiggeri om det inte är tvingande (människohandel) eller påstridigt (ofredande).

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Ett förbud mot tiggeri löser inte grundproblemet. Det är fattigdom som måste bekämpas, inte de fattiga.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.