SVTs valkompass: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
I ett strandskyddsområde får man inte bygga nya hus eller ändra de som redan står där hur som helst, det är skyddat för att allmänheten ska kunna röra sig fritt inom dessa områden. För att få bygga måste man söka dispens hos kommunen (eller ibland länsstyrelsen). Dispens är ett sorts undantag från regeln. Frågan är om kommunen ska arbeta för att fler dispenser ska godkännas så att mer kan byggas i de skyddade områdena.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Allmänheten behöver tillgång till våra vackra stränder och kusten. Läs gärna hur vi tänker i vårt mandatlöfte: Bevara strandskyddet.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.