SVTs valkompass: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Idag är det mer än 20 procent av hemtjänsten och platserna på äldreboenden i Sverige som tillhandahålls av privata utförare, men det varierar stort i olika delar av landet. Frågan är om det i ännu större utsträckning ska vara privata aktörer som driver äldreomsorg och hemtjänst.

Vårt svar:
Ganska bra förslag. Det behöver inte nödvändigtvis drivas i privat regi i större utsträckning, men valfrihet behövs av många skäl. För medborgarens del är det bra att kunna välja. För kommunens del är det nyttigt med konkurrens. Det vi dock vill se är att det är kooperativ och liknande som driver dessa verksamheter så inga skattepengar försvinner i väg till ställen där de inte hör hemma.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.