SVTs valkompass: Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Närproducerade och ekologiska råvaror ska användas till kommunal mat även om det innebär ökade kostnader
Att odla ekologiskt innebär en produktion utan kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel, att djuren får utlopp för sina naturliga beteenden samt förädling av livsmedel utan syntetiska tillsatser. Närodlat och närproducerat används oftast om livsmedel och betyder att varan är odlad eller producerad nära där man gör sina inköp. Ett förslag är att det i största möjliga mån endast ska serveras närproducerade råvaror i kommunens verksamheter, som förskola, skola, äldrevård. Även om det kan bli en större kostnad för kommunen.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Sett ur ett miljöperspektiv finns det egentligen inga alternativ. Maten måste framställas på ett miljömässigt bra sätt för en hållbar framtid. Vad definieras som närproducerat? Handlar det om enbart kommunen? Hela Sverige? Landet är inte särskilt stort så det mesta som tillverkats i Sverige är närproducerat.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.