SVTs valkompass: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Genuspedagogik går ut på att det inte ska vara olika krav och förväntningar på barnen på grund av vilket kön de har, utan vilka de är som individer. En förskola med genuspedagogik arbetar aktivt med att utmana traditionella könsmönster och könsroller för att inget barn ska begränsas i sin utveckling på grund av sitt kön.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Genuspedagogik är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela förskolans verksamhet. Våra barn behöver få möjlighet att vara sig själva och inte bli instyrda i en norm bara för att de tillhör ett visst kön. Genom genuspedagogik så ger vi barnen tusen möjligheter istället för bara två. Våra barn ska inte placeras i traditionella fack automatiskt, vilket hela utbildningssystemet ska arbeta med att förhindra. Pedagogik är att skapa utrymme för lärande. Genuspedagogik är alltså inte ett skolämne som finns med på schemat, utan ett pedagogiskt förhållningssätt.
Dessutom behövs detta även i grundskolan, så att bara göra det obligatoriskt i förskolan är inte tillräckligt.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.