SVTs valkompass: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Den som flyttar till en glesbygdskommun ska kunna få sin studieskuld avskriven med en procentuell summa varje år. Det här skulle kunna locka till exempel sjuksköterskor och lärare att flytta till kommuner som i dag har problem att rekrytera utbildad personal.

Vårt svar:
Detta är ingen kommunal fråga vilket gör att den inte är möjlig att svara på ur ett lokalpolitiskt perspektiv. Tanken är god, men kräver utredning.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.