SVTs valkompass: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Det innebär att miljö och klimat-frågan är viktigare än andra politiska frågor och att omsorg och hänsyn till planetens välmående ska tas i beaktande vid alla kommunala beslut.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Alla andra frågor blir oviktiga om vi inte har en miljö som går att leva i. Alla måste hjälpas åt, både lokalt och globalt. Miljöfrågan är en ödesfråga.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.