SVTs valkompass: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Så kallad arbetstidsförkortning går ut på att man får samma lön men jobbar färre timmar. Tanken är bland annat att det ska ge fler människor arbete och att minska sjukskrivningar.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Arbetet inom äldreomsorgen är tungt och för att vår personal ska må bättre och orka utföra sitt arbete på ett bra sätt ska vi inte slita ut dem i förtid. Förkortad arbetstid kan vara en del i arbetet att bli en bättre arbetsgivare.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.