SVTs valkompass: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Könskvotering innebär att man bestämmer hur stor andel av ett bolags styrelse som ska bestå av män respektive kvinnor. Absolut vanligast är att kvinnor kvoteras in i styrelser där det finns fler män.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Om det fungerade att få en jämn könsfördelning av sig själv så behövs inte kvotering. Men nu fungerar det dåligt så då får man kliva in och styra upp det. Dock ska självklart människor ha kompetens för det uppdrag de får, vilket egentligen är rätt svårt när vi pratar kommunala bolagsstyrelser. Få politiker har kompetens för det uppdrag de har, men för att få bredden i styrelsen så ska det kön som är underrepresenterat väljas. Dessutom har det visat sig att de bolag med styrelser där könsfördelningen är närmare 50/50 går bättre än de som är snedfördelade. (Källa)

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.