SVTs valkompass: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
De senaste tio åren har antalet asylsökande i Sverige legat på mellan ca 16.000 och 55.000 personer per år. På grund av bland annat kriget i Syrien och situationen i Irak och Afghanistan var det under år 2015 fler än 160.000 flyktingar som sökte asyl i Sverige. De senaste två åren har antalet gått ner igen och legat på drygt 25.000.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Östhammars kommun har möjlighet att ta emot fler flyktingar.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.