SVTs valkompass: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Barnomsorgspengen är den kommunala ersättning som idag ges per barn till förskolor och annan barnomsorg för att de ska kunna driva sin verksamhet. Detta förslag innebär att denna ersättning även skulle kunna ges till föräldrar som vill vara hemma med sina små barn i åldern 1-3 år. Ersättning ska enligt förslaget uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och räknas som inkomst samt vara pensionsgrundande.

Vårt svar:
Vi har svårt att ta ställning i denna fråga eftersom var och en bör få välja själv hur de vill leva sitt liv. Det är ingen naturlag att barn måste gå på förskola. Dock finns det en risk att rådande normer i samhället gör detta till en kvinnofälla. Om detta leder till att vårdnadshavare går ihop och skapar sina egna varianter på barnomsorg kan det vara bra.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.