SVTs valkompass: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Subventionera innebär att kommunen betalar en del av kostnaden.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Vi är inte emot byggandet av billiga bostäder, utan det handlar om att kommunen inte ska subventionera eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme för det. Se istället över krav och regler för bostadsbyggande vilket måste göras på nationell nivå.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.