SVTs valkompass: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Många företagare upplever en osund konkurrens från kommuner som driver verksamhet inom samma område, det kan till exempel vara inom energiområdet eller fiberutbyggnad. Samtidigt vill många kommuner säkerställa att invånarna får den service de behöver om det lokala näringslivet inte klarar det.

Vårt svar:
Mycket bra förslag. Tyvärr kanske det inte fungerar helt i praktiken. När inte näringslivet finns och har den verksamhet som efterfrågas, bör kommunen kliva in och erbjuda tjänsten inom rimliga gränser. Viktigt är kostnaden bör följa branschpraxis, så att om en företagare vill starta upp något där kommunen driver verksamhet så ska konkurrensen vara likvärdig.

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.