SVTs valkompass: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag

SVT har ställt frågor till samtliga av Östhammars kommuns partier som sitter i kommunfullmäktige.
Eftersom Ostkustens Framtid är ett nytt parti i kommunen så finns våra svar inte med. Vi har därför valt att svara på frågorna utanför Valkompassen som service till väljarna.

En av frågorna är denna:
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Enligt det här förslaget så kan försörjningsstödet för nyanlända dras in om de inte deltar i den obligatoriska språkundervisningen.

Vårt svar:
Mycket dåligt förslag. Det är en märklig ton i det här påståendet!
Det verkar göra sken av att en nyanländ flykting inte vill bidra till samhället utan bara vill ha bidrag!

Här hittar du denna fråga i SVTs valkompass.