Framtidsveckan inledd!

Carl Reinhold Bråkenhielm

Igår den 17 september deltog vi som åhörare på Storbrunn när Framtidsveckan inleddes med föredraget ”Informationsbevarande inom kärnavfallsfrågan” med Carl Reinhold Bråkenhielm som föredragshållare. Vi blev inte fler än runt 15 personer som ville lyssna på föredraget. Ett jätteintressant föredrag!

Bråkenhielm är präst, teolog och professor i empirisk livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet. Han är även ordförande i Kärnavfallsrådet och inledde föredraget med en rolig historia från verkligheten:
– Varför ska vi ha teologer i Kärnavfallsrådet?
– Därför att teologer är experter på evigheten!

Att förvara använt kärnbränsle i 100 000 år är en blinkning i universums tid, men en evighet för människan. Är det verkligen bara att skicka ner det använda kärnbränslet för slutförvar och sedan försluta och bomma igen hela förvaret? Vem har det juridiska ansvaret för ett förslutet slutförvar? Den frågan har inte fått något svar ännu.

Bråkenhielm resonerade även kring människans natur och nyfikenhet. Hur ska vi som lever nu informera Framtiden om slutförvaret? Ska vi informera? Eller ska vi låta bli att informera om att det finns livsfarligt kärnavfall där nere? Människan är av naturen nyfiken. Om vi varnar för slutförvaret men Framtiden inte ens förstår de symboler och språk vi använder idag – ser Framtiden det hela som en gåta att lösa och tar sig in i slutförvaret?

Hur ska vi som lever nu tänka om vad Framtiden har för kunskaper om slutförvar? Ska det använda kärnbränslet vi har idag förvaras så att det kan återtas och slutförvaras på bättre sätt än vad vi idag känner till?
Slutförvar?
Eller djupförvar?

Filmteamet från Sydkorea

Som sagt, ett mycket spännande föredrag om hur vi som lever idag ska kommunicera med Framtiden om det livsfarliga kärnavfallet vi lämnar efter oss.
På plats fanns även ett filmteam från Sydkorea. Även i Sydkorea har man byggt kärnkraftverk innan frågan om slutförvar av använt kärnbränsle fått ett svar. Sydkorea har kontakt med Svensk Kärnbränslehantering (SKB) i frågan om slutförvar av Sydkoreas använda kärnbränsle.

Into Eternity

Gårdagens föredrag inleddes med filmen ”Into Eternity”, som alltså ska spegla djup pessimism om vad som kan hända med slutförvaret om Framtiden inte förstår vad vi grävt ner. Mannen med tändstickan talar med Framtiden.
Titta gärna på filmen: https://www.youtube.com/watch?v=_faWmHBsY1E
Filmen handlar om Onkala, en anläggning i Finland för slutförvar av radioaktivt avfall.