Land och stad – nya relationer i en osäker tid

I tisdags, den 18 september, deltog vi som åhörare på föreläsningen ”Land och stad – nya relationer i en osäker tid”. Erik Westholm var föredragshållare. Westholm är professor emeritus vid institutionen för Stad och Land vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Trots att endast nio personer valde att lyssna på föreläsningen på Storbrunn, blev det bra diskussioner med frågor från läktaren till föredragshållaren.
Märkligt att inte fler intresserar sig för den här typen av föreläsningar, särskilt när en tredjedel av invånarna bor på landsbygden i vår kommun. Då behövs en politik som tar hänsyn till just det. Men politiker kan förstås inte ta beslut om var invånarna ska storhandla m.m. Vill du ha din butik kvar i morgon bör du handla i den idag.

Westholm nämnde att även om fysisk service försvinner från landsbygden, finns den ändå tillgänglig men på längre håll. Banken, som ett exempel, finns på nätet. Lanthandeln diskuterades, och när kunderna sviker och handlar någon annanstans lägger lanthandeln ner, men det brukar inte innebära att befolkningsunderlaget minskar lokalt. Däremot, om en skola avvecklas blir det ingen inflyttning av barnfamiljer, men de barnfamiljer som redan finns på bygden/orten bor kvar.

Efter föredraget och ute på stan igen diskuterade vi i OF en liknande föreläsning vi var på i Folkets Hus i Hargshamn, med PO Tidholm som föreläsare: ”Läget i landet”, om hur stad och land dras isär och att staden äger definitionen av landsbygden utifrån vad staden behöver landsbygden till. Vi såg även paralleller till Hans Roslings bok ”Factfulness”. Den bild många har av att landsbygden är på dekis stämmer helt enkelt inte när man börjar studera fakta.

Landsbygdsfrågorna i vår kommun är spännande att fundera på, tycker vi i OF! Investera och utveckla landsbygden med hyreslägenheter, med fler årskurser till de tre landsbygdsskolorna som finns kvar, tycker vi.

Erik Westholm