Roadtrip – Alunda

HUR SER FRAMTIDEN I ALUNDA UT?


Diskussionsprotokoll från OF:s styrelsemöte 11 juni.
Vi lämnade livliga Österbybruk och reste vidare, till Alunda. Vi parkerade vid kyrkan och strövade omkring. En vaktmästare höll på att göra i ordning kyrkan för skolavslutning och berättade om kyrkans historia för oss.

Vi var/är överens om att Alunda-gossen är mer intressant än Framme-i-Alunda-skylten.

Det sammanslagna invånarantalet Alunda tätort, Alunda glesbygd samt Ekeby glesbygd uppgår till 4438 invånare, alltså 20 % av kommunens alla invånare.

ALUNDA-SPECIFIKT:
9) Är Alunda verkligen bara en pendlarort? Vad tycker Alundaborna om ”pendlarorten”?
10) Alunda, liksom Österbybruk, har det knapert med dricksvatten och lösningen är vattenledning från Örbyhus i Tierps kommun. Ledningsbygget beräknas vara klart 2021. På vilket sätt kan Alunda expandera efter 2021?
11) Vad behöver invånarna i Alunda? Så här beskriver Östhammarshem orten: ”Alunda är orten som ligger lantligt men ändå har allt Du kan behöva. Närheten till Uppsala ca 3,5 mil gör Alunda till en populär ort att bo i.”
12) Dagens datum finns varken lediga lägenheter eller lediga tomter i Alunda.
13) Vi står fast vid att Ekeby skola bör utvecklas till en F-5 skola.
14) Var handlar Alundaborna om något saknas på orten? I Uppsala? I Östhammar?