Roadtrip – Hargshamn

HUR SER FRAMTIDEN I HARGSHAMN UT?

Diskussionsprotokoll från OF:s styrelsemöte 11 juni.
Obs! Bilderna är från både 11 juni 2019 samt från tidigare besök i Hargshamn.

Vi lämnade Gimo och reste vidare, till Hargshamn, och parkerade vid campingen och badet. Solen hade gått i moln och det började blåsa upp.

Alltså, vad tusan hände med Hargshamn? Ingen service kvar. År 2006 avvecklades Hargshamns skola och fastigheten såldes. Tio år senare (2016) avvecklades de kommunala dagmammorna. Från år 1960 och fram till idag har Hargshamn som mest haft 394 invånare (år 1970). En ort med fler än 200 invånare ska, enligt SCB, kallas tätort. Hargshamn har fler än 200 invånare med kallas inte tätort av Östhammars kommun. För att ingen service finns kvar till de 287 invånarna?
Av de 287 invånarna är 34 mellan 0-15 år. Av dessa 34 är 16 invånare mellan 0-6 år.

I Hargshamn har Östhammarshem 32 hyreslägenheter. Alla lägenheter är uthyrda.

Hargshamn verkar inte ha lika stora VA-problem som kommunens övriga tätorter. Åtminstone inte från den information vi fick från Gästrike Vatten förra året. Inga problem med vattentillgången, eget reningsverk, eget vattenverk. Ledningsnätet byggdes under 50- och 60-talet, ingen utredning av ortens ledningsnät hade påbörjats förra året.

I Hargshamn finns ingen ledig industrimark. Det finns 15 lediga villatomter i Hargshamn.
Här finns totalt 231 bostäder, varav 66 är fritidsboende.
JACO Fabriks AB har 67 anställda.

Hargshamn Folkets Hus är en mycket bra arrangör av allt möjligt! http://www.hargshamn.nu
Senast vi som parti besökte Folkets Hus föreläste PO Tidholm utifrån sin bok ”Läget i landet” i föreläsningsserien ”Lokalsamtal”, som han reste runt med i hela Sverige.

HARGSHAMN-SPECIFIKT:
18) Hur vill invånarna i Hargshamn att orten ska utvecklas?
19) Vilka är det som bygger på lediga villatomter i Hargshamn? Barnfamiljer? Äldre?
20) Kommer Hargshamn att utvecklas med den nya spannmålsanläggningen, som invigdes 16 maj i år?