Roadtrip – Östhammar

HUR SER FRAMTIDEN I ÖSTHAMMAR UT?

Diskussionsprotokoll från OF:s styrelsemöte 11 juni.
Vi lämnade Hargshamn och reste vidare, till Östhammar. Promenerade från Pålkällan förbi Rådhustorget och ’landade’ på Sjötorget. Här har ansträngningar gjorts för att få båtar längre in till kajen mot de sjöbodsliknande små handelsbodarna. Sittgrupper och långbänk har monterats vid kajen.

Östhammar känns ”slow” och tyst året om. Var samlas människor som bara vill prata och umgås? Kanske på något fik? Kulturhuset Storbrunn?

I vårt tycke har Östhammar potential att vara något mer ”än så här”.

Orten har tre kommersiella områden. Företag som vill etablera sig i kommunen väljer kommunens huvudort Östhammar.
Här bor 4 764 invånare.

I Östhammar finns inga lediga tomter, och lediga lägenheter hos Östhammarshem står inte tomma länge.

Ledig industrimark finns vid Börstils handelsområde.

ÖSTHAMMAR-SPECIFIKT:
21) Hur vill invånarna i Östhammar att orten ska utvecklas?
22) Rådhustorget? Vad lockar med det torget?
23) Varför saknar just Östhammar en utvecklingsgrupp (tidigare stadsrådet)?
24) Svårt att ta sig runt i Östhammar utan bil. Borde Östhammar ha en lokalbuss?
25) Vad handlar Östhammar om egentligen? Var finns huvudortens identitet?
26) Kan butikerna i Östhammars stadskärna överleva med tanke på Börstils handelsområde?
27) Simhallen stängs? Hur blir det med ishallen?