Roadtrip – Öregrund

HUR SER FRAMTIDEN I ÖREGRUND UT?

Diskussionsprotokoll från OF:s styrelsemöte 11 juni.
Vi lämnade Östhammar vid fjärden och bilade vidare till Öregrund vid havet. Vår ’roadtrip’ med styrelsemöte började vid kusten och avslutades vid kusten.

På Fyrskeppsudden drack vi det sista ur våra kaffetermosar. Vi hann se färjan Merkurius lämna och angöra Öregrunds färjeläge flera gånger innan vi blev klara med styrelsemötet.

I Öregrund har Östhammarshem inga lediga lägenheter och kommunen har inga lediga tomter och ingen ledig industrimark.
Här finns en välbesökt vårdcentral som drivs privat av Praktikertjänst. Något annat i privat regi är familjedaghemmet Sjöstjärnorna.
SLU Kustlaboratoriet fick avslag på bygglovsansökan om att inreda vinden i gamla skolan till kontorsplatser för studenter.

ÖREGRUND-SPECIFIKT:
28) Hur vill Öregrundsborna att staden ska utvecklas?
29) Är Öregrundsborna pålästa angående grundskolornas omorganisation som inkluderar även Öregrunds skolas omorganisation?
30) Vilka synpunkter finns om färjeläget? Bör det flyttas söderut för att avlasta centrum?
31) Hur blir det med det särskilda äldreboendet Tallparksgården? Blir det ens kvar i nuvarande form, eller avvecklas helt och hållet?
32) Hur blir det med Kustlaboratoriet? Kommer de att lämna kommunen?
33) Det sker ingen befolkningstillväxt i Öregrund. Vad vill kommunen egentligen med kustområdet i allmänhet och Öregrund i synnerhet?