Tidskriften Havsutsikt

Vi i Ostkustens Framtid vill tipsa om tidskriften ”Havsutsikt” – om havsmiljön och svensk havsforskning. Tidskriften är gratis att prenumerera på och ges ut av Stockholms universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet i samarbete med Havsmiljöinstitutet. Tidskriftens fokus ligger på forskning och artiklarna skrivs oftast av forskare vid universiteten. Ostkustens Framtid gillar forskning, därav vårt tips.
”Havsutsikt” ges ut endast två gånger per år. En självklar tidskrift att prenumerera på för invånare i Östhammars kustkommun.
Det senaste och tidigare nummer finns även att läsa på nätet:
https://www.havet.nu/havsutsikt