Styrelsemöte

Första styrelsemötet efter semestern med, som vanligt, fullspäckad dagordning 20 augusti. Vi började mötet klockan 10 och var färdiga 13:30.
OF:s ordinarie ordförande, Emma Lindstrand, har lämnat Sverige för Seattle, USA, 1 år, kanske 2. Till dess att Emma är hemma (oj, det rimmade) igen, tar Åsa Lindstrand över ordförandeskapet.