Medlemsmöte om inflytande

Snart dags för medlemsmöte i OF. Välkommen!

I Östhammars kommun har man ett mål om att minst 35 % av invånarna skall känna att de har inflytande över den lokala samhällsutvecklingen (Källa: årsredovisning 2018).
Ostkustens Framtid tycker att denna siffra är alldeles för låg, i praktiken innebär det att kommunen anser att det är rimligt att 65 % inte tycker att de har inflytande.

För att stärka din känsla av att du har inflytande så bjuder vi därför in till medlemsmöte på temat demokrati och inflytande i Östhammars kommun.
Vi går igenom vilka möjligheter som finns att påverka och hur demokratin fungerar i vår kommun.

Onsdag 25 september klockan 18-20.
Mötesplats: Slottsgatan 18 i Östhammar.
Anmälan behövs för att vi ska veta hur mycket fika vi ska göra i ordning.
Anmälan senast 23 september till Åsa Lindstrand:
info@ostkustensframtid.se

Mejla gärna till samma e-postadress som ovan om du har särskilda frågor du vill samtala om.

Det är gratis att vara medlem i Ostkustens Framtid. Vi välkomnar både unga och årsrika i vårt parti:
Bli medlem här:
https://ostkustensframtid.se/bli-medlem