Besök på biblioteken

På bibliotek kan man göra mycket: låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter, kopiera, släktforska, studera, föreningsmöten, gå på föredrag, se utställningar …
Hur använder du biblioteket?

Så här ser statistiken ut för besök på biblioteken år 2017 och 2018. Biblioteket i Östhammar hade stängt maj-september 2018, men hade ändå fler besök än året innan, vilket antagligen beror på att biblioteket flyttades till Kulturhuset Storbrunn.