Anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården

I onsdags var hela Ostkustens Framtids styrelse på möte om anropsstyrd kollektivtrafik i Östhammars skärgård.
Från kommunen närvarade majoritetskommunalråden, kommundirektören och chefsstrategen. Region Uppsala hade också en representant från UL på plats, Stefan Adolfsson.
Det var fullsatt i salongen på Gräsö Gård!

Det finns en anledning till att detta möte överhuvudtaget skedde och det handlar om det som i folkmun kallas glesbygdsfärdtjänst, något som inte ska förväxlas med det som heter färdtjänst.

Socialförvaltningen i Östhammars kommun ringde till de som beviljats GLESBYGDSFÄRDTJÄNST och ställde frågor om hur de ser på tjänsten. 15 personer fick förvaltningen inte kontakt med. 18 personer svarade på följande frågor:
* Använder du glesbygdsfärdtjänst?
* Om nej, varför inte?
* Om ja, hur ofta i snitt åker du per månad?
* Hur tycker du att det fungerar?
* Hur skulle du lösa ditt resbehov om inte denna tjänst fanns?

Av de som kommunen fick kontakt med uppger 61 % att de INTE vet hur de ska kunna lösa resebehoven om inte glesbygdsfärdtjänsten finns. FÄRDTJÄNST är lagstadgad, men GLESBYGDSFÄRDTJÄNST är inte lagstadgad.

Så här lyder Östhammars kommuns motivering till att avveckla glesbygdsfärdtjänsten:
”Den låga andelen nyttjare av landsbygdstaxi med bil och sjötaxi med båt gör det ekonomiskt ohållbart för Socialnämnden att fortsätta bedriva verksamheten parallellt med färdtjänst.
Avvecklande innebär en besparing av den rörliga kostnaden som 2018 uppgick till 188 842 kronor för sjötaxi med båt. I enlighet med tidigare genomförd utredning kan det inte anses att Socialnämnden minskar nivån av service till medborgarna eftersom verksamheten varken är lagstyrt ansvarsområde eller erbjuds av någon annan kommun i Sverige.”

Vår reflektion kring det?
Självklart minskar Östhammars kommun/Socialnämnden nivån av service till de medborgare som använder glesbygdsfärdtjänst! Tar man bort något från skattebetalande medborgare … så har de blivit av med något. Enkel matematik: 1-1 = 0.

Kommer Region Uppsala genom UL att se till att det blir anropsstyrd kollektivtrafik i skärgården? Just den frågan har inte varit på bordet hos Region Uppsala eller Regionfullmäktige. Det lär ta tid innan frågan kommer upp i regionen!

Vi tänker så här, att det är attityder till Gräsö som stänger Gräsö Skärgårdsskola, och det är samma attityder som gör det svårt för bofasta i skärgården att resa dit där samhällsservice finns när de blir av med den service som tar dem dit. Det handlar inte alltid om pengar, menar vi. Det handlar om attityder och idéer om vad kustområdet och skärgården ska ’användas’ till.

Vi ställer oss frågan ”Är vi verkligen på väg mot världens bästa lokalsamhälle?