Barnkonventionen blir lag

Ostkustens Framtid gillar mycket att Barnkonventionen blir lag i Sverige. Barnen är vår framtid!

Idag den 20 november 2019 firar Barnkonventionen 30 år. Den 1 januari 2020 blir Barnkonventionen lag i Sverige. Blir spännande att se hur lagen implementeras i Östhammars kommuns alla verksamheter.
FN:s barnkonvention antogs av generalförsamlingen den 20 november år 1989 och trädde i kraft 2 september år 1990.

En konvention är en form av överenskommelse. Men lag är lag.