Barnombudsman – AVSLAG!

Vi kommer att redovisa alla motioner som Åsa Lindstrand som oberoende ledamot lämnade till kommunfullmäktige.
Här kommer den första motionen. Kommunfullmäktige avslog motionen.
Här finns länk till både motionen och till svaret:
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-politiskt-obunden-barnombudsman-kf–115-2019.pdf