Förstelärare – AVSLAG!

Serien ”Avslag på motion”.
Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om Förstelärare i Trygghet och Studiero.
Det kom även bifall på motionen.

I motionen sägs bland annat att själva förutsättningen för goda studieresultat är att trygghet och studiero råder på varje skola. Det är inte endast traditionella skolämnen som behöver förstelärare som visar vägen för sina ämneskollegor. Viktigast är att skolpliktiga barn kan gå till sina skolor och veta att skolan är en trygg plats och att där finns studiero.

Du hittar motionen längst ner på den här sidan tillsammans med svaret på motionen:
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/protokolsutdrag-kf-2019-02-19_-13.pdf