Äldreombudsman – AVSLAG!

Vi fortsätter publicera i serien ”Avslag på motion”.
Östhammars kommunfullmäktige avslog motionen om politiskt obunden äldreombudsman.
Det kom även bifall till motionen och reservationer mot beslutet att avslå motionen.

HÄR FINNS MOTIONEN som några nämnder har fått yttra sig om:
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/bilaga-14-kf–96.pdf

HÄR FINNS BESLUT, VILKA SOM VILLE BIFALLA OCH VILKA SOM RESERVERADE SIG MOT AVSLAGET:
https://www.osthammar.se/globalassets/dokument/motioner/svar-pa-motioner/protokollsutdrag-kf-2019-06-18_-96.pdf