Öppna nämndmöten – AVSLAG!

Vår serie ”Avslag på motion” i Östhammars kommun fortsätter.
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till svar från Jacob Spangenberg (C).
Det kom även in reservationer mot beslutet att avslå motionen.

Citat från motionen:
”Sekretessbelagda personärenden ska dock behandlas endast med förtroendevalda, och ärenden av denna karaktär läggs sist i sammanträdet då åhörarna lämnat rummet. Alla andra ärenden och debatten kring dessa ska medborgare kunna ta del av. Öppna sammanträden i nämnder och i kommunstyrelser finns redan i 20 kommuner.”

Motionen i sin helhet samt svar på motionen finns här:
https://www.osthammar.se/sv/dokument/motioner/svar-pa-motion-fran-asa-lindstrand—om-oppna-namndmoten