Pressmeddelande om namninsamlingen för Gräsö skola

På menyradens PRESSMEDDELANDEN finns vårt pressmeddelande daterat 29 april 2020: Stoppa avvecklingen av Gräsö skola F-3. Pressmeddelandet handlar av namninsamlingen vi tog initiativ till samt våra synpunkter på den politik som avvecklar Gräsö skola.

Barn och föräldrar är värda bättre än det här. Lärare som jobbar hårt för våra barns bästa är värda bättre än det här. Landsbygden, skärgården och kustområdet är värda bättre än det här, säger Åsa Lindstrand, partiledare för Ostkustens Framtid.